Przestrzeń Inspiracji

O OŚRODKU (w budowie)

„Przestrzeń Inspiracji i Przemiany” – Ekologiczny ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny z agencją reklamową, i gabinetem terapii naturalnych.

To miejsce tworzymy aby razem żyć zdrowiej, lepiej, szczęśliwiej i bardziej świadomie.

To miejsce, które inspiruje już od przekroczenia bramy ogrodu. Zaprasza wszystkich, którzy chcą poczuć głęboki relaks, doświadczyć odprężenia i oczyszczenia ciała, pragną rozwoju osobistego oraz artystycznych i duchowych doznań.

Przestrzeń Inspiracji to miejsce, w którym dokonuje się wymiana wiedzy, doświadczeń, wspólne wewnętrzne podróże w nieznane, nawiązywanie nowych przyjaźni i praca nad własnym rozwojem.
Do tej Przestrzeni zapraszamy specjalnych gości, wykładowców, prelegentów, trenerów, artystów. Udostępniamy „Przestrzeń Duchowego Domu” dbając o bezpieczną, przytulną, twórcza i rozwojową atmosferę miłości i wzajemnego wsparcia.

Naszym marzeniem jest stworzenie wyjątkowego miejsca, które będzie pozytywnie inspirowało np.: ukazując nowe możliwości naturalnych technologii budowy. Zapewni też optymalne warunki do pracy nad rozwojem, samopoznaniem, przywróceniem harmonii, oraz warunki do rozwoju, twórczości, zabawy i sztuki.

Zajęcia lato 2011r.

Powstaje ciepłe, przyjazne miejsce, do którego zapraszamy wyjątkowych gości.

Mamy nadzieję, że będziemy razem w Wami stawali się piękniejsi, szczęśliwsi i będziemy bardziej świadomie żyli w zgodzie z samą sobą, z bliskimi i z innymi ludźmi, z całą przyrodą, całym światem oraz z Bogiem. Mam nadzieję, że obecnie i przyszłe wydarzenia w Przestrzeni Inspiracji i Rozwoju pomogą Wam w spełnieniu waszych potrzeb, i tych podstawowych, i emocjonalnych oraz artystycznych i duchowych.

W Przestrzeń Inspiracji możecie wziąć udział w przeróżnych codziennych zajęciach rozwojowych, poznawczych, artystycznych, ruchowych, pro-zdrowotnych, psychologicznych, duchowych; takich jak medytacje, yoga, zajęcia ekspresyjno taneczne, zajęcia malarstwa, vedic art, warsztaty o różnorodnej tematyce, a w weekendy specjalne programy.

Obecnie i w przyszłości:
Pragniemy inspirować Was, pobudzać Waszą wyobraźnię oraz budzić śpiące i zesztywniałe ciała. Chcemy zachęcać Wasze umysły do rozmyślań i do rozwoju świadomości oraz do samopoznania. Chcemy, aby to miejsce tętniło życiem i stało się miejscem gdzie z radością wpadniecie na chwilę duchowo artystycznych inspiracji i zostaniecie na dłużej w wyjątkowej atmosferze Duchowego Domu.

Warsztaty ziołowe 2011r.

Przestrzeń Inspiracji jest dla tych, którym zależy na osobistym rozwoju poprzez twórcze działanie. Zachęcamy do odważnego podejmowania zmian, poprawiających jakość życia. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o dobrą kondycję psychofizyczną, dlatego wspomagamy kreatywność, kształtowanie relacji interpersonalnych i poczucie wspólnoty. Wszystkie zajęcia prowadzone się w małych grupach i kameralnej atmosferze.

Na potrzeby planowanej działalności został opracowany biznes plan, którego celem jest wykazanie opłacalności planowanego przedsięwzięcia oraz pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania oraz rozwijanie współpracy.

W naturalnym budownictwo z drewna, słomy i gliny.

Działalność kameralnego Eko-ośrodka w Jabłonnie będzie wykorzystywać oraz rozwijać walory turystyczne i kulturowe oraz przyrodnicze. Poprzez wykorzystanie tradycyjnej, naturalnej technologii budowy i wykorzystanie jej w nowoczesny sposób powstanie naturalna eko-osada, zespół budynków oraz otaczającej je architektury ogrodowej z altanami i naturalnymi ogrodzeniami, który poprzez swoją innowacyjność technologiczną, ekologiczną i sprzyjającą zdrowemu stylu życia i wypoczynku, stanie się niepowtarzalną atrakcją turystyczną i ważnym punktem na mapie regionu. Niniejszy projekt może przyczynić się do podniesienia współczesnych walorów kulturowych regionu, oraz przyczynić się do promowania regiony w całej Polsce oraz poza granicami kraju.

To miejsce pod Warszawą będzie tętnić pięknym życiem spotkań wielu wspaniałych ludzi. Będzie pomagać, inspirować i wspierać w samopoznaniu, w rozwoju oraz w twórczym, świadomym i odważnym życiu. Będzie inspirować i ukazywać niezwykłe możliwości oraz wiele korzyści naturalnego budownictwa.

Potrzebujemy wsparcia finansowego, doradztwa i współdziałania.

Jeśli opisywany projekt zainteresował Państwa, to serdecznie zapraszamy do nawiązania kontaktu.

Zapraszamy osoby, które chciałyby się dowiedzieć więcej o naszej budowie, poznać technologię taniego, naturalnego – ekologicznego budownictwa i przyłączyć się do wspólnego budowania.

Zapraszamy też do kontaktu nauczycieli, wykładowców i organizatorów zajęć rozwoju osobistego, oraz biznesmenów, do wspólnego tworzenia specjalnej Przestrzeni oraz do współpracy.

Zapraszamy też inwestorów, sponsorów, „Anioły Biznesu”, oraz instytucje i stowarzyszenia do współdziałania w dokończeniu budowy i do współudziału w tym wyjątkowym i innowacyjnym biznesie.

Zapraszamy do spotkań i współpracy!

Reklamy